Různé podoby loga VAVI

Různé podoby loga VAVI

V průběhu historie VAVI jmse používali různé logotypy, za kterými stojí různí grafici. Přesto platí, že většinu práce na grafice VAVI odvedl a odvání Martin Svoboda a jeho studio Funkfu.

Od roku 1990 prošlo logo VAVI několika proměnami a další loga k němu přibyla. Autorem názvu naší firmy je Jiří Vávra, manžel zakladatelky Věry Vávrové. VAVI je spojením počátečních slabik slov Vávrovi a Vimperk. Autorem prvního loga VAVI je Josef Uhříček, další podobu mu dal Pavel Sláma a nakonec ho upravil a všechny jeho následující podoby vytvořil Martin Svoboda.